Velkommen til 
HF Transport & Fiskehandel A/S
hf-square.png

Menu

   Dansk

select-language.png

   Deutsh

   Engelsk

   Nederland

Historie


Historiske fakta om Havnens Fiskebod der blev til HF Transport & Fiskehandel A/S

HF Transport & Fiskehandel er et familiefirma. Det startede i 1946, Mellem Broerne på Nørresundby Havn på en pælebro, med købet af en fiskebod med hyttefad til levende fisk under en lem i gulvet. Fiskebodens navn var Havnens Fiskebod - heraf navnet HF Transport & Fiskehandel A/S

 

Havnens Fiskebod blev overtaget den 1. december 1946. Køberne var Mary og Holger Pedersen.

 

Desværre døde Holger Pedersen af kræft i 1964 kun 44 år gammel.

 

Sønnen Poul Erik Pedersen, der på det tidspunkt var 17 år, drev derfor virksomheden videre til 1996, hvorefter han blev og stadig er formand for bestyrelsen i selskabet.

 

Hans søn, tredje generation af familien, Michael Rom Pedersen, har siden 1996 drevet virksomheden som administrerende direktør.

 

HF udviklede sig fra fiskehandel til byens beboere, til en gros fiskehandel med op til 50-60 fiskeforretninger som daglige kunder.

 

Senere begyndte man at eksportere sild, ål og muslinger fra Limfjorden samt import af industrifisk og fiskeafskær fra Nordeuropa. Transport af disse produkter blev for en stor del foretaget med virksomhedens egne lastvogne. Den første lastbil blev indkøbt i 1952.

 

I 1979 blev den første containerbil købt. I løbet af 4 år kom der yderlige 6 biler til, så HF rådede over 7 containerbiler og 120 specialbyggede containere, hovedsageligt til transport af fiskeprodukter.

 

I 1988 blev de første 4 trækkere købt. Sammen med dem blev der købt 13 forskellige trailere. Trailere til transport af konsumsild, industrifisk, fiskeensilage, kølegods mm. Dette var starten på en ny epoke i firmaets historie.

 

I 1990 udviklede HF sammen med en af de store kunder et system så man kunne undgå at håndtere fisk i kasser. I specialbyggede tanktrailere transporteres 25 tons sild eller makrel i en blanding af vand, is og salt. Med denne blanding kan fiskene holde en temperatur på 0-3 grader i flere døgn indtil isen var smeltet. Det blev ret hurtigt en stor succes - med både store lettelser og store besparelser for både fiskere og fiskeindustrier.

 

Op gennem 80'erne og ind i 90'erne steg aktiviteterne voldsomt på Vestkysten, især transportmængden af industrifisk fra Hirtshals til Skagen steg meget, samtidig faldt Limfjordsfiskeriet voldsomt. Dette var en af begrundelserne for at flytte HF fra Nørresundby til den nuværende adresse i Hirtshals.

 

I 1992 blev der bygget værksted og kontor i en tidligere fiskemelsfabrik på Hirtshals Havn, men hovedkontoret var stadig i Nørresundby.

 

I 1993 besluttede man at give en betroet medarbejder muligheden for at blive vognmand. Der blev dannet et selskab med medarbejderen og HF som ejer. Vi kalder det associeret vognmand. Der er i dag 4 associerede vognmænd tilknyttet HF.

 

I 1994 blev der udvidet i Hirtshals og HF flyttede, efter 48 år på Nørresundby Havn, hovedkontoret til den nuværende adresse på Hirtshals Havn.

 

HF er, ligesom med transport af konsum sild, også pionerer vedrørende transport af gylle med lastbil. HF udviklede sammen med tankvognsfabrikken i Tarm den gylletrailer der blev grundmodellen til de gylletrailere der kører i dag.

 

I 2005 startede HF en afdeling i Polen med køb af fiskeafskær fra polske fiskeindustrier. I dag har HF fiskepumper i flere polske havne og handler også med konsumsild, brisling samt industrifisk.

 

I 2008 overtog HF virksomheden Kim Sørensen’s Fiskeopkøb i Billund. Virksomheden havde meget handel med industrifisk i det sydlige Jylland, på Øerne og i Nordtyskland. Det betød at HF fra da af blev landsdækkende med hensyn til opkøb af industrifisk.

 

I 2010 udviklede HF, sammen med DTU Aqua og eksperter i dambrugsbranchen, en tankvogn til transport af levende ørreder. Nyskabelsen er at man kan transportere ørrederne i et stort rum i stedet for mange små, og derved have 30-40 procent mere pr. læs. HF har i dag 6 tankvogne til dette formål.

 

I 2011 fik HF opsat fem tanke med en kapacitet på 4000 ton med rørføring til kajkanten, på matriklen på Hirtshals Havn. Tankene udlejes til produkter som fiskeensilage og diverse slamprodukter.

 

I 2012 opførte HF sammen med Hirtshals Havn et isværk med en kapacitet på 30 tons i døgnet på kajen ved HF. Isen sælges til fiskebåde, fiskeindustrier og bruges til trailere når der landes sild og makrel fra notbåde.        

 

I 2012 blev der foretaget en strukturændring, så Kent Frydkjær blev logistikchef og Karsten Bøggild blev økonomichef. De to, sammen med administrerende direktør Michael Rom Pedersen, udgør i dag firmaets ledelse.

 

I 2013 startede HF en afdeling i Midtjylland, Per Frederiksen blev ansat som daglig leder. Afdelingen transporterer primært bulkvarer som fiskemel, kul, slagger og grus i Danmark, samt fiskeprodukter fra Polen og Tyskland.

 

I 2014 har HF opsat et losseanlæg i Norssundet nord for Stockholm til betjening af industrifiskere i den nordlige del af Østersøen. Industrifiskene herfra bliver solgt til minkbranchen og fiskemelsfabrikken 999 TripleNine Thyborøn i Danmark som HF også er medejere af.

© HF Transport & Fiskehandel A/S | Sindalvej 7 | 9850 Hirtshals | Tlf.: +45 98 94 50 66 | Fax: +45 98 94 51 66 | E-mail: hf@hf-transport.dk

Indstillinger for cookie-samtykke

© HF Transport & Fiskehandel A/S 

Sindalvej 7, 9850 Hirtshals 

Tlf.: +45 98 94 50 66

Fax: +45 98 94 51 66

E-mail: hf@hf-transport.dk